Khách hàng thân thiết - Hương Mộc Furniture | Nội Thất Hương Mộc

Hương Mộc Furniture | Nội Thất Hương Mộc

Shop

Khách hàng thân thiết

Thẻ khách hàng:
– “Thẻ Khách Hàng” Hạng Thân Thiết:
Quý khách sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 5% tất cả các mặt hàng cho những lần mua hàng kế tiếp.
– “Thẻ Khách Hàng” Hạng VIP (*):
Quý khách sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 10% tất cả các mặt hàng cho những lần mua hàng kế tiếp.
(*) Chính sách để nhận “Thẻ Khách Hàng” Hạng VIP. Quý khách mua hàng lần đầu tiên với đơn hàng có giá trị trên mức 30 triệu đồng.

Đăng Ký

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng trải nghiệm sử dụng website, quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong chính sách riêng tư.