Freeship Bình Dương, HCM, Biên Hoà

Tìm kiếm
Close this search box.

Hotline: 1900 6336440937 854833

Freeship Bình Dương, HCM, Biên Hoà

Tìm kiếm
Close this search box.

Thẻ khách hàng:
– “Thẻ Khách Hàng” Hạng Thân Thiết:
Quý khách sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 5% tất cả các mặt hàng cho những lần mua hàng kế tiếp.
– “Thẻ Khách Hàng” Hạng VIP (*):
Quý khách sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 10% tất cả các mặt hàng cho những lần mua hàng kế tiếp.
(*) Chính sách để nhận “Thẻ Khách Hàng” Hạng VIP. Quý khách mua hàng lần đầu tiên với đơn hàng có giá trị trên mức 30 triệu đồng.