Freeship Bình Dương, HCM, Biên Hoà

Tìm kiếm
Close this search box.

Hotline: 1900 6336440937 854833

Freeship Bình Dương, HCM, Biên Hoà

Tìm kiếm
Close this search box.

Giao hàng & Lắp đặt: Bình Dương, HCM, Biên Hoà
– Giao hàng & Lắp đặt miễn phí.
– Thanh toán 10% trước khi giao hàng.

Giao hàng & Lắp đặt: Ngoài Khu Vực Bình Dương, HCM, Biên Hoà
– Lắp đặt miễn phí.
– Giao hàng tính phí vận chuyển phát sinh theo biểu giá của đơn vị Logistics.
– Thanh toán 30% trước khi giao hàng.

– Quý khách vui lòng sắp xếp thời gian nhận hàng theo lịch đã xác nhận với chúng tôi. Trường hợp quý khách bận việc đột xuất không thể nhận hàng theo kế hoạch, chúng tôi sẽ sắp xếp giao lại hàng miễn phí tối đa thêm 01 lần.

*Khi cần hỗ trợ Quý Khách vui lòng gọi vào
hotline: 1900 633 644 | 0937 854 833 để được hướng dẫn.